Verktyg för Millenniekommuner

Här finns verktygen för kommunens millenniemålsarbete. Vi har delat upp verktygslådan i tre fack:

  1. Verktyg för arbetet med att bli en Millenniekommun - Hur kommer vi igång?
  2. Verktyg för kommunikation – Hur informerar vi om kommunens millenniemålsarbete?
  3. Verktyg för att stärka millenniemålen på hemmaplan och utomlands

Vi fyller på med nya verktyg löpande, dels sådana som utvecklas inom projektet, dels sådana som Millenniekommunerna själva utvecklar och vill sprida till andra kommuner.

Berättelser från Millenniekommuner

När en kommun blir en Millenniekommun skrivs en berättelse om deras arbete för att främja millenniemålen.

Läs Millenniekommunernas berättelser här.