• Halvera fattigdom & hunger
  • Ge barn rätt till skola
  • Öka jämställdheten
  • Minska barnadödligheten
  • Minska mödradödligheten
  • Översattare.nu

Om Millenniekommun

Global utveckling börjar lokalt. Svenska kommuner som arbetar för en bättre värld och för millenniemålen kan bli Millenniekommuner. SKL driver projektet. Sida finansierar.
Sponsorer:

Målet är att 100 svenska kommuner utnämns på tre år

- bli en av dem!

Läs mer

Millenniekommunsquizz

Nu kan du testa dina kunskaper om millenniemålen och om Millenniekommunerna.

Gör quizzet om millenniemålen.

Nyheter

10 april 2013

Frågor kring Millenniekommun? Kontakta Sidas kommunikationsavdelning

Millenniekommun har från årsskiftet 2012/13 upphört att gälla under SKL:s projektledarskap.

19 juli 2012

Allt fler HIV-smittade får tillgång till behandling

Färsk rapport från UNAIDS visar på betydande framsteg.

11 juli 2012

Projektet Millenniekommun förändras

Avtalet mellan SKL och SIDA för genomförandet av projektet Millenniekommun avslutas vid årsskifte...

Nyhetsarkiv

Karta över Millenniekommuner

Se var millenniekommunerna ligger.

Till kartan

=

Berättelser från Sveriges kommuner