Millenniekommun har från årsskiftet 2012/13 upphört att gälla under SKL:s projektledarskap.

För frågor kring Millenniekommun, vänligen kontakta Sidas kommunikationsavdelning:

Kerstin Back
Tel: 08-698 50 00
kerstin.back@sida.se