Varför bli en Millenniekommun?

Vilja, insikt och sammanhang. Det är de tre viktigaste argumenten för att bli Millenniekommun.

De allra flesta vill att vi i Sverige bidrar till utveckling i världen. Och många inser att världen hänger ihop – att vi påverkas av vad som händer på andra håll.

Genom att bli en Millenniekommun skapar kommunen ett sammanhang där mycket som redan görs får en gemensam inriktning. Man får en bas för att göra mer. Och Millenniemålen blir en utgångspunkt för att sprida information om hur det ser ut i världen och vad kommunen, medarbetarna, medborgarna, föreningarna och företagen kan göra för att bidra.

”Miljö, säkerhet, och ekonomi griper över alla gränser.”

När Sida genom SCB år 2011 frågade svenskarna om de tycker att det är viktigt att Sverige bidrar till utveckling i fattiga länder svarade 77 procent ”ja”. Tolv procent svarade ”nej” och resten ”vet ej”. Det finns alltså ett mycket starkt stöd för att arbeta med de här frågorna i Sverige.

Att bli en Millenniekommun kan ses som en del av kommunens hållbarhetsarbete. Man ser att ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i ett kommunalt perspektiv inte tar slut vid kommunens gränser. Man blir medveten om att det ömsesidiga beroendet mellan oss i Sverige och människor, kommuner och länder långt härifrån ständigt ökar.

Det som händer här påverkar andra och det som händer på andra håll påverkar oss i allt större utsträckning. Miljö, säkerhet och ekonomi når över alla gränser.

Sverige har skrivit på flera internationella överenskommelser om att bidra till global utveckling. Ett sådant åtagande är millenniedeklarationen där världens ledare lovar att bidra till att millenniemålen uppfylls.