Sitemap

 • Karta över Millenniekommunerna
 • Quiz om millenniemålen
 • Start
 • Tips på talare
 • Vad
  • Vad krävs för att bli en Millenniekommun?
  • Historien bakom satsningen Millenniekommun
  • Millenniemålen
 • Varför
  • Millenniemålen – ingen utopi
  • Elände eller framsteg?
  • Lokal demokrati
  • Svenska kommuner på bortaplan
  • Sveriges Politik för Global Utveckling
 • Hur
  • Vad bidrar till Millenniemålen?
  • Samarbeten mellan kommuner
  • Nyhetsarkiv
 • Verktyg
  • Verktyg för att bli en Millenniekommun
   • 1. Nulägesanalys
   • 2. Kommunikationsplan
   • 3. Kommunalt millenniemålsåtagande
  • Verktyg för extern kommunikation
   • Digitalt kommunikationspaket
   • Att skriva en debattartikel
   • Filmfestival om millenniemålen
   • Fotoutställningen ”Handlare”
   • Fotoutställningen ”Våra Rättigheter”
   • Utställning om millenniemålen
   • Frågor och svar
   • Pjäsen SEVEN
   • Kommunikationsprodukter
   • Publicera en artikelserie
   • Globala Skolan
   • Skapa interaktiva aktiviteter
   • Tips pressmeddelande
   • Millenniemålsambassadör
  • Verktyg för att stärka millenniemålen
   • Verktyg för mänskliga rättigheter
   • Verktyg för hållbar utveckling
   • Verktyg för miljöanpassad upphandling
   • Verktyg för etisk upphandling
   • Finansieringskällor för utvecklingssamarbeten
 • Berättelser
 • Om satsningen för FN:s millenniemål
 • Kontakt
 • Sitemap
 • Påverka din politiker
 • Aktivera kommentar
 • Sekretesspolicy