Hur jobbar Millenniekommuner?

Alla Millenniekommuner arbetar utifrån sina egna förutsättningar. Gemensamt är att alla – vid sidan av de praktiska insatserna – jobbar med att öka kunskapen och medvetenheten om de frågor som millenniemålen handlar om.

Det mesta som Millenniekommuner gör sker på hemmaplan. Kommunernas miljö- och klimatarbete är ett tydligt exempel på att det lokala och det globala hänger ihop.

Ett annat exempel är att kommuner kan ställa etiska och sociala krav på inköpta varor. Att skapa etiska och sociala regler för kommunal upphandling kan hjälpa till att förebygga barnarbete och säkerställa lagstadgad lön och rimlig arbetsmiljö i fattiga länder.

Närmare en tredjedel av alla Sveriges kommuner arbetar också med biståndsfinansierade projekt. Det vanligaste är så kallade kommunala partnerskap, där en svensk kommun arbetar tillsammans med en kommun i Afrika, Asien eller Östeuropa.

Här på Millenniekommun.se hittar du berättelser från sådana projekt och från annat som Millenniekommunerna arbetar med.

Läs också mer under ”Vad bidrar till millenniemålen?”.

Verktyg för Millenniekommuner

Här på sidan finns verktyg för att bli Millenniekommun, för att bidra till millenniemålen och för att driva lokala millenniemålskampanjer.
Läs mer om verktygen.