Det här är Millenniekommunerna

Just nu arbetar flera kommuner med SKL:s millenniemålssatsning.

Berättelser från Sveriges kommuner

 • Skolor minskar matsvinn i rekordfart, Kristinehamn

  När kostavdelningen uppmärksammade att mycket skolmat slängs, runt 10 ton varje år, bestämde kommunen att göra något åt saken och

  • Läs mer om projektet
  • Kristinehamn kommun
 • Kooperativ som bidrar till jämställdhet, Karlstad

  I Karlstad och turkiska Gaziantep är jämställdhet och hållbar utveckling centrala frågor. Arbetet för att starta sociala kooperativ bidrar till

  • Läs mer om projektet
  • Karlstad kommun
 • Gödsel blir miljövänligt drivmedel, Sävsjö

  I Sävsjö blir gödsel till biogas tack vare ett initiativ från lokala lantbrukare. Nu hoppas man att fler ska våga

  • Läs mer om projektet
  • Sävsjö kommun
 • Tågterminal ger färre lastbilstransporter, Sävsjö

  På Stockarydsterminalen i Sävsjö kommun lastas skogsprodukter om från lastbil till spårbunden trafik. När transporterna sker med eldrivet tåg istället

  • Läs mer om projektet
  • Sävsjö kommun
 • Avfallshantering och stadsplanering formar Nackas och Kisumus samarbete, Nacka

  Strategisk planering, styrning och kloka prioriteringar är grunden för en hållbar stadsplanering, enligt Nacka kommuns miljödirektör. Något som kenyanska kommunen

  • Läs mer om projektet
  • Nacka kommun
 • Lokalproducerad mat för millenniemål 7, Kalix

  Under Mat- och miljödagarna i Kalix har kommuninvånarna fått chansen att provsmaka den lokalproducerade maten. Målet var att visa hur

  • Läs mer om projektet
  • Kalix kommun
 • Gemensamt ansvar för millenniemålen, Gnosjö

  På sjukhuset i Stefan Voda, Moldavien sover patienterna numera i sängar från småländska Gnosjö. Genom kommunalt partnerskap hoppas man kunna

  • Läs mer om projektet
  • Gnosjö kommun
 • Gymnasielever arbetar för millenniemålen, Härryda

  På den certifierade FN-skolan Hulebäcksgymnasiet arbetar man aktivt mot millenniemålen. Genom kampanjer samlar eleverna in pengar till skolluncher och minröjning.

  • Läs mer om projektet
  • Härryda kommun
 • Energisnål gatubelysning ger miljövinster, Gnosjö

  Omställningar till miljövänliga lösningar behöver inte vara dyra. I Gnosjö kommun har 3200 gatulampor bytts ut mot energieffektivare alternativ. Utvecklingen

  • Läs mer om projektet
  • Gnosjö kommun
 • Konst och demokrati i Ljusdal, Ljusdal

  I kulturlokalen Postbox Ljusdal samsas projekten Konsten Att Vara Unik och Ljusdals Romeo och Julia. Med konsten som medel har

  • Läs mer om projektet
  • Ljusdal kommun
 • Lokal demokrati i fokus, Ulricehamn

  Fattigdom, jämställdhet och lokaldemokrati är på agendan när Ulricehamns kommun samarbetar med Voi i Kenya. – Vi ökar vår samarbetskompetens

  • Läs mer om projektet
  • Ulricehamn kommun
 • Ungdomar växer med återvunna material, Ljusdal

  Ljusdals kommun bidrar till en hållbar utveckling genom insatser för arbetslösa ungdomar samtidigt som gamla saker får nytt liv. UNIK,

  • Läs mer om projektet
  • Ljusdal kommun
 • Utbildning vidgar vyerna i Härryda och Amazonas, Härryda

  I Härryda är det globala engagemanget ingen nyhet. I 40 år har kommuninvånare samarbetat med ursprungsfolket Shipibo-Conibo i Perus regnskog.

  • Läs mer om projektet
  • Härryda kommun
 • Skolor för hållbar utveckling, Kalix

  1000 mil skiljer Kalix och Kampala åt. På pappret har kommunerna inte mycket gemensamt. Men sedan partnerskapet startade 2007 har

  • Läs mer om projektet
  • Kalix kommun
 • Räddningstjänst i Poti och Östhammar, Östhammar

  Förr fick brandmännen i Poti, Georgien ofta cykla på utryckning. Efter ett års samarbete med Östhammars kommun har Potis räddningstjänst

  • Läs mer om projektet
  • Östhammar kommun
 • Vatten – lokalt arbete för globala resultat, Östhammar

  En övergödd fjärd i Östhammar påverkar miljön både lokalt och i hela Östersjöregionen. Därför arbetar Östhammars kommun med att förbättra

  • Läs mer om projektet
  • Östhammar kommun
 • En resa i matematikens Indien, Vara

  För att förbättra matematikresultaten i skolorna sökte Vara kommun svaren långt hemifrån. Efter en resa till Indien kom åtta lärare

  • Läs mer om projektet
  • Vara kommun
 • Minskad energiförbrukning hos företag, Ulricehamn

  I Ulricehamn har klimatarbetet lett till att fler och fler företag i kommunen har minskat sin energiförbrukning kraftigt. Med små

  • Läs mer om projektet
  • Ulricehamn kommun
 • Vänersborg och Omaruru förebygger HIV/Aids i Namibia, Vänersborg

  I Vänersborg har utbytet med Namibia lett till en ny plan för sex- och samlevnadsundervisningen. Samtidigt har kommunen Omaruru i

  • Läs mer om projektet
  • Vänersborg kommun
 • Med kulturen som drivkraft, Älmhult

  I Älmhult satsar kommunen på kultur som medel för att öka kunskapen om milleniemålen. Genom filmfestival, samtalskvällar och en världsberömd pjäs har

  • Läs mer om projektet
  • Älmhult kommun
 • Sophantering i Kinda och Kenya, Kinda

  Frivilligorganisationer i Kinda har under 25 år samarbetat med kenyanska Kimilili i bland annat kvinno- handikapp- och skolfrågor. Men det

  • Läs mer om projektet
  • Kinda kommun
 • DSCN0010_webb

  Älmhult + IKEA = Biogas, Älmhult

  I Älmhult har kommunen och IKEA gjort gemensam sak för att ställa om sin bilpark till biogasbilar. E.ON förbereder nu

  • Läs mer om projektet
  • Älmhult kommun
 • 11020

  Blåljus i Gävle och Sydafrika, Gävle

  Vilka likheter och skillnader finns det mellan en större trafikolycka i Sydafrika och i Sverige? Vad kan vi lära av

  • Läs mer om projektet
  • Gävle kommun
 • Växjö budgeterar CO2

  Växjö budgeterar CO2, Växjö

  I Växjö budgeterar man inte bara kostnader och intäkter, sedan många år tillbaka budgeterar man även antal ton CO2 och

  • Läs mer om projektet
  • Växjö kommun
 • Fairtrade City

  Örebro påverkar globalt, Örebro

  Örebro kommun är sedan 2007 en Fairtrade City. Genom att agera lokalt hoppas man kunna påverka globalt, bland annat genom

  • Läs mer om projektet
  • Örebro kommun
 • Anna Ågerfalk, kommunalråd i Örebro kommun

  Service på lika villkor, Örebro

  Örebro kommun arbetar med jämställdhetsintegrering inom samtliga förvaltningar. Kommunen har en jämställdhetsdelegation som har uppgiften att initiera och sätta fokus på

  • Läs mer om projektet
  • Örebro kommun
 • 2009_0213_100_webb_290_2

  Lära för livet i Sverige och Sydafrika, Växjö

  Att lära för livet är lika viktigt oavsett om du bor i en sydafrikansk kommun eller i en svensk. Trots

  • Läs mer om projektet
  • Växjö kommun